انواع روغن ماساژ برای ماساژ درمانی
خرداد 98

انواع روغن ماساژ برای ماساژ درمانی

لیست برخی از روغن های گیاهی ماساژ و خواص روغن ماساژ
فواید کلی ماساژ
بهمن 97

فواید کلی ماساژ

فواید کلی ماساژ و انواع آن
ماساژ سنگ داغ و فواید آن
بهمن 97

ماساژ سنگ داغ و فواید آن

ماساژ سنگ داغ و فواید آن
تاریخچه ماساژ
بهمن 97

تاریخچه ماساژ

واژه ماساژ، از کلمه لاتین massein به معنای " مالش " گرفته شده و به معنی لمس کردن بخش های مختلف بدن و استفاده از حرکات و تکنیک های منظم برای ایجاد آرامش در فرد دریافت کننده ماساژ است. انجام ماساژ تاریخچه طولانی داشته و اهمیت و تاثیر آن به مرور زمان برای همه مشخص شده است.