ماساژ سنگ داغ و فواید آن
بهمن 97

ماساژ سنگ داغ و فواید آن

ماساژ سنگ داغ و فواید آن
تاریخچه ماساژ
بهمن 97

تاریخچه ماساژ

واژه ماساژ، از کلمه لاتین massein به معنای " مالش " گرفته شده و به معنی لمس کردن بخش های مختلف بدن و استفاده از حرکات و تکنیک های منظم برای ایجاد آرامش در فرد دریافت کننده ماساژ است. انجام ماساژ تاریخچه طولانی داشته و اهمیت و تاثیر آن به مرور زمان برای همه مشخص شده است.
ماساژ سنتی تایلندی
بهمن 97

ماساژ سنتی تایلندی

در این نوع ماساژ به بخش هایی از بدن و ذهن پرداخته می شود که در سایر ماساژها کمتر به آنها توجه شده است.