ماساژ سنتی تایلندی

ماساژ سنتی تایلندی

ماساژ تایلندی

- ماساژ تای یکی از هنرهای کهن شفابخشی در طب سنتی تایلندی است و قدمتی بیش از هزار سال دارد. این ماساژ سبک های مختلفی دارد و به روش های متفاوتی انجام می شود.

- ماساژ تای از سبک ماساژ چینی توی نا و سبک ماساژ هندی آیورودیک که هر کدام بیش از 4000 سال قدمت دارند، ریشه گرفته است.

- اگر شخصی احساس بیماری می کند و یا احساس می کند که انرژی کافی برای انجام فعالیت های روزمره را ندارد و جسمش پیوسته خسته و کوفته است، نیاز به ماساژ تای دارد. با انجام این ماساژ به طور مؤثری خستگی جسم برطرف می شود.

- در این نوع ماساژ، ماساژ گیرنده لباس بر تن دارد و ماساژ بر روی زمین انجام می شود.

- این نوع ماساژ، معمولاً 2 ساعت تا 2:30 به طول می انجامد .

- در این نوع ماساژ از کشش های بسیار مؤثری استفاده می شود که اثرات درمانی و انعطاف پذیری فوق العاده ای دارد. با انجام ماساژ تای، تحرک و کشش بدن بهبود یافته و احساس تندرستی و شادمانی مضاعفی ایجاد می شود .

- در ماساژ تای به بخش هایی از بدن و ذهن پرداخته می شود که در سایر ماساژها کمتر به آنها توجه شده است .

نظر بدهید