ماساژ فقط احساس بهتری به عضلات نمی دهد بلکه انها را قوی تر کرده و سریع تر بهبود می دهند.

ماساژ فقط احساس بهتری به عضلات نمی دهد بلکه انها را قوی تر کرده و سریع تر بهبود می دهند.

ماساژ فقط احساس بهتری به عضلات نمی دهد بلکه انها را قوی تر کرده و سریع تر بهبود می دهند.

ماساژ ها احساس خوبی دارند، اما آیا در واقع ماساژ باعث بهبود عضلات بعد از آسیب شدید می شود؟
سئو و همکارانش چندین سال پیش به بررسی اثرات مکانیسم درمانی روی بافت های آسیب دیده در موش ها پرداختند و دریافتند که ماساژ میزان بازسازی ماهیچه ها را دوبرابر کرده و اسکار بافت را در طول دو هفته کاهش می‌دهد.
این تیم از این ایده که تحریک مکانیکی به تنهایی می‌تواند بازسازی و تقویت عملکرد ماهیچه ها را تقویت کند، بسیار هیجان زده بودند آنها پس از چهارده روز کار بر روی موش ها مشاهده کردند که ماهیچه های موش ها تحت درمان، اندازه فیبر بزرگتر و ریکاوری بهتر نسبت موش های بدون درمان نشان دادند، این امر تایید می‌کند که در حالیکه نوتروفیل ها در مراحل اولیه بهبود آسیب ضروری هستند بیرون آوردن سریع آنها از محل آسیب باعث بهبودی و بازسازی ماهیچه ها میشود.
این یافته ها قابل توجه هستند زیرا نشان می دهند ما می توانیم بر عملکرد سیستم ایمنی بدن با روش بدون دارو و غیر تهاجمی این تاثیر بگذاریم این انگیزه بزرگی برای توسعه مداخلات خارجی و مکانیکی برای کمک به تسریع و بهبود بافت عضله است.
آن ها قصد دارند این رویکرد مکانیکی را در حیوانات بزرگ تر تایید کنند با این هدف بتوانند تاثیر آن را روی انسان آزمایش کنند همچنین امید دارند که آن را برای افزایش عملکرد عضلانی انواع مختلف صدمات آزمایش کنند.

برگرفته از مقاله

Massage doesn't jast make muscles feel better, it makes them heal faster and stronger.

2021,Institute for Biologically Inspried Engineering at Havuarol 

ترجمه : خانم دکتر سازگار

نظر بدهید

انواع ماساژ مرتبط